• 14202602_1164875270242801_7308489609093359001_n
  • 27750472_1683917361671920_5161702662251919200_n
  • 20728938_1509307575799567_6523032026607910780_o
  • 10929992_872463722817292_3797979551341027109_n62
  • 21230894_1525374354192889_4180390101180191084_n
  • 21317693_1531490573581267_4379855941913138545_n60
  • 21246385_1527440373986287_9138227638135435598_o34
  • 21369163_1531490116914646_5965647718877743610_n74
  • 27073018_1677450572318599_3762742856940630706_n46
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 889/KHPH-PGDĐT-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2021 của ...
Phòng GDĐT phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức vận động từ ngày 29/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Phòng GDĐT báo cáo kết quả vận động như sau:STTNội dungSố tiền (đồng)Hiện vật1Vận động 1 ngày thu nhập trong ngành Giáo dục365.435.11804 điện thoại2Vận động ngoài ngành Giáo dục33.747.000 Cộng:399.182.11804 điện thoại(Danh sách các đơn vị ủng ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4