24/08/21  Chuyên môn  217
Nhằm giúp giáo viên tháo gỡ vướng mắc, thực hiện tốt công tác tự chủ chuyên môn trong trường tiểu học; tăng cường dạy học phân hoá đối tượng học sinh và đẩy mạnh việc dự giờ, bồi dưỡng tay nghề giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học,