A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyên môn năm học 2021-2022

Nhằm giúp giáo viên tháo gỡ vướng mắc, thực hiện tốt công tác tự chủ chuyên môn trong trường tiểu học; tăng cường dạy học phân hoá đối tượng học sinh và đẩy mạnh việc dự giờ, bồi dưỡng tay nghề giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học,

Căn cứ quy định tại Điều 30, Điều lệ trường tiểu học, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ đối với giáo viên gồm có:

a) Giáo viên dạy lớp:

- Kế hoạch bài dạy (giáo án)

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

- Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

b) Giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập ngoài các loại hồ sơ trên còn có: Kế hoạch giáo dục cá nhân theo mẫu tại Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT

c) Đối với giáo viên làm tổ trưởng tổ chuyên môn ngoài các loại hồ sơ quy định tại mục a còn có thêm:

- Sổ kế hoạch năm học,

- Sổ kế hoạch giáo dục,

- Sổ nghị quyết để ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.

d) Đối với giáo viên bộ môn (giáo viên chuyên):

- Kế hoạch bài dạy (giáo án)

- Kế hoạch giáo dục (môn học phụ trách)

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường TH B Phú Hội
Nguồn:Trường TH B Phú Hội Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan